995 Svoboda Aktenschrank 2OH - 160 cm

995 Svoboda Aktenschrank 2OH - 160 cm